Ostranění reklamy na Windows 10 upgrade

Již delší dobu se setkávám s problémem vyskakování reklamního okna na provedení upgradu na Windows 10. Tento problém se týká majitelů Windows 7, 8 a 8.1.

Níže jsem uvedl skript, který vám pomůže. Každopádně pokud vám již hláška o opgradu vyskakuje, musíte nejprve odstranít aktualizace KB2977759, KB2990214, KB2952664, KB3021917, KB3022345, KB3068708, KB3035583, KB3075249, KB3080149. Je možné, že některé aktualizace nebudete mít nainstalované, tak se nelekejte.

Níže přikládám návod na vytvoření skripu, který potřebné aktualizace na čistě nainstalovaném nebo neaktualizovaném systému zakáže.

  1. Nejprve aktualizovat Powershell a Managment Framework 4.0
  2. V textovém editoru vložit níže uvedený text a uložit jako „neco.reg“. Tím dojde u úpravě registru a zakázání budoucí hlášky
  3. Zvolte si váš OS a opět do texťáku vložte příslušné řádky textu. Uložit skript jako „neco.vbs“ a spusťte skript jako správce. Začnou vyskakovat informační hlášky o skrytí patřičných aktualizaci.

Registry:
=========
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
„DisableOSUpgrade“=dword:00000001

Windows 7:
==========
‚ VB Script Document
Dim updateSession, updateSearcher, searchResult
Dim hideupdates(8)

hideupdates(0) = „KB2977759“
hideupdates(1) = „KB2990214“
hideupdates(2) = „KB2952664“
hideupdates(3) = „KB3021917“
hideupdates(4) = „KB3022345“
hideupdates(5) = „KB3068708“
hideupdates(6) = „KB3035583“
hideupdates(7) = „KB3075249“
hideupdates(8) = „KB3080149“

set updateSession = createObject(„Microsoft.Update.Session“)
set updateSearcher = updateSession.CreateupdateSearcher()

Set searchResult = updateSearcher.Search(„IsInstalled=0 and Type=’Software'“)

For i = 0 To searchResult.Updates.Count-1
set update = searchResult.Updates.Item(i)
For j = LBound(hideupdates) To UBound(hideupdates)
‚MsgBox hideupdates(j)
if instr(1, update.Title, hideupdates(j), vbTextCompare) = 0 then
‚Wscript.echo „No match found for “ & hideupdates(j)
else
Wscript.echo „Hiding “ & hideupdates(j)
update.IsHidden = True
end if
Next
Next

Windows 8/8.1:
==============
‚ VB Script Document
Dim updateSession, updateSearcher, searchResult
Dim hideupdates(6)

hideupdates(0) = „KB3022345“
hideupdates(1) = „KB3068708“
hideupdates(2) = „KB3035583“
hideupdates(3) = „KB3044374“
hideupdates(4) = „KB2976978“
hideupdates(5) = „KB3075249“
hideupdates(6) = „KB3080149“

set updateSession = createObject(„Microsoft.Update.Session“)
set updateSearcher = updateSession.CreateupdateSearcher()

Set searchResult = updateSearcher.Search(„IsInstalled=0 and Type=’Software'“)

For i = 0 To searchResult.Updates.Count-1
set update = searchResult.Updates.Item(i)
For j = LBound(hideupdates) To UBound(hideupdates)
‚MsgBox hideupdates(j)
if instr(1, update.Title, hideupdates(j), vbTextCompare) = 0 then
‚Wscript.echo „No match found for “ & hideupdates(j)
else
Wscript.echo „Hiding “ & hideupdates(j)
update.IsHidden = True
end if
Next
Next

Zdroj: http://pastebin.com/NDraVHWc

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *