Omezení odpovědnosti na mých webových stránkách

Já, Tomáš Kramný, provozuji webové stránky blog.kramny.eu, kramny.eu, mobiljednoduse.cz a kurzyprome.cz. Zavazuje se poskytovat aktuální a přesné informace na těchto webových stránkách. Nepřebírám ale žádnou záruku nebo odpovědnost za skutečnost, že informace uvedené na těchto webových stránkách jsou vždy aktualizované, úplné, správné a/nebo jednoznačně použitelné pro uvedený účel.

Přesto, pro jakékoli dotazy, připomínky nebo problémy s přístupem na web, nebo pokud narazíte na jakékoli nesrovnalosti či zastaralé informace, budu vděčný za zpětnou vazbu. Prosíme, specifikujte umístění nesprávných informací a kontaktujte nás na e-mail: tomas@kramny.eu.

Odpovědnost za obsah

Neodpovídáme za přímé či nepřímé ztráty vzniklé v důsledku nesprávnosti nebo neúplnosti informací, ani za ztráty způsobené problémy s internetovou komunikací, jako jsou výpadky či přerušení. Při používání formulářů se snažíme o minimalizaci povinných údajů. Rovněž neodpovídám za ztráty vzniklé využitím informací, rad, nebo nápadů zveřejněných na těchto stránkách.

Osobní údaje zaslané v rámci zpětné vazby nebo informačních požadavků budou zpracovány v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

Vynakládáme veškeré úsilí na ochranu svých systémů před nezákonným použitím a uplatňuji odpovídající technická a organizační opatření. Avšak nezodpovídáme za jakoukoli ztrátu, přímou a/nebo nepřímou, kterou utrpěl uživatel webové stránky, a která vznikne v důsledku protiprávního používání jejích systémů třetí stranou.

Nezaručujeme a nepřebíráme odpovědnost za to, že funkce, aplikace, obsahy, soubory a další informace dostupné na nebo prostřednictvím naší webové stránky budou bez přerušení nebo bez chyb, ani za to, že případné nedostatky budou opraveny, či že web nebo server, který je dostupný, neobsahuje škodlivý obsah, včetně virů nebo jiných škodlivých prvků. Uživatelé této webové stránky by měli přijmout vlastní preventivní opatření pro ochranu svých systémů, včetně instalace antivirového software a jiných bezpečnostních nástrojů, aby si zajistili bezpečnou a bezproblémovou výměnu dat. Používání webové stránky a jejího obsahu je tak na vlastní riziko uživatele.

Odpovědnost za odkazy

Výše uvedená omezení odpovědnosti se vztahuje také na všechny externí webové stránky, na které naše webové stránky odkazují přímo či nepřímo prostřednictvím hypertextových odkazu. Za obsah externích webových stránek, včetně jakýchkoli dat nebo souborů dostupných prostřednictvím těchto stránek, odpovídá výhradně provozovatel daných stránek. Přestože provádíme důkladnou kontrolu obsahu na odkazovaných stránkách, nebereme na sebe žádnou záruku nebo odpovědnost za obsah externích stránek přístupných skrze naše odkazy. Odpovědnost za produkty či služby poskytované třetími stranami nese příslušný poskytovatel.

Autorské právo

Jakékoliv kopírování, šíření, nebo jiné užití materiálů je možné pouze s písemným souhlasem, pokud není stanoveno jinak výjimkami zákonem nebo specifickým ustanovením obsahu.

Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Obzvláště Obsah třetích stran bude jako takový označen.